Svenska Möten

Såstaholm Hotell & Konferens AB är utvald av Svenska Möten
Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Såstaholm är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Såstaholm äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runtom i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

svenskamoten1

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Förenkla möteshanteringen med Svenska Mötens elektroniska deltagarhantering.