Vi engagerar oss i vår omvärld

Hjärnslaget är en årlig golftävling som bidrar till ökad forskning kring Alzheimers sjukdom. Tillsammans med vår koncern är vi bysponsor i Indien genom Hand in Hand. Två goda exempel på hur vi arbetar med CSR; hur vi tar vårt sociala ansvar.

SÅSTAHOLMS CSR-POLICY (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Vi tror starkt på att man som företag har möjlighet att bidra till ett bättre samhälle. Ett av våra kärnvärden är engagemang; för medarbetare, ägare, kunder, miljö och det samhälle som vi som företag verkar i. 

Målsättningen är att med ett gediget engagemang på en affärsmässig grund bidra till en hållbar utveckling. Arbetet innefattar bland annat internt miljöarbete samt att bidra till olika samhällsprojekt. För oss är det viktigt att vårt engagemang genomsyrar hela vår organisation och att vi faktiskt börjar med handling. Vi vill bidra med något som vi brinner för, som gör skillnad och som märks.

 

VÅRA PÅGÅENDE CSR-PROJEKT:

Såstaholm och övriga hotell i Winn Hotel Group AB samarbetar med Hand in Hand
– under 2014-2015 stödjer vi deras verksamhet i Indien genom byprojekt
Såstaholm Hotell & Konferens ägs och drivs av Winn Hotel Group AB. Winnkoncernen har nu i samarbete med organisationen ”Hand in Hand” valt att gå in som bysponsor i Indien. Bysponsorskapet innebär att vi stödjer en by som heter ILLUDO som ligger i delstaten Tamil Nadu State. I Hand in Hands indiska byprogram skapas förutsättningar för bestående utveckling genom beprövade program inom viktiga områden: jobbskapande, hälsoundersökningar, demokrati, IT-utbildning och miljö. Programmet möjliggör också för barnen i byn att gå i skolan istället för att tvingas att arbeta. Programmet sträcker sig över två år och syftet är att hela byns struktur stärks inom samtliga områden. Grunden för en bestående utveckling har därmed lagts.

Hand i Hand bekämpar extrem fattigdom genom utbildning och företagande, organisationens vision är att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt medverka till att utrota världsfattigdomen. Affärsmodellen är effektiv och framgångsrik – totalt har över 850 000 kvinnor deltagit i självhjälpsgrupperna i Indien, Afrika och Afghanistan vilket har resulterat i fler än 1 miljon företag och att över 1,5 miljoner jobb har skapats. Detta innebär att fler än 5 000 000 människor fått bättre livsvillkor. Läs mer på www.handinhand.nu

 

Såstaholm stödjer sedan 2011 Alzheimerfondens årliga golftävling Hjärnslaget
– bidrar till viktig forskning kring alzheimers sjukdom
Vi har ett långsiktigt samarbete med Alzheimerfonden där vi under flera år varit medarrangör i den årliga golftävlingen Hjärnslaget, som samlar in pengar till forskning. Läs mer på www.alzheimerfonden.se

 

Såstaholm stödjer Stiftelsen Min Stora Dag
Vi går in med stöd och engagemang i Stiftelsen Min Stora Dag, som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Läs mer på www.minstoradag.org